Giới thiệu chung | | Trung tâm giống cây trồng - Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội


Thông tin
Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Xin chào Quý khách hàng!

 Trung tâm chúng tôi chuyên cung cấp: Giống cây ăn quả, giống hoa lan nuôi cấy mô, chế phẩm sinh học, phân bón vật tư nông nghiệp... 

Địa chỉ: Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội. 
Tell: (024) 66.827.228 - Fax: 043.67.57.301
 
 
 
 
         
 
 
 
 
I. Định hướng 
Hướng tới nền nông nghiệp sạch, bền vững.  
 
II. Dịch vụ 
Cung cấp các sản phẩm như:   
1. Giống cây ăn quả, cây bóng mát 
2. Giống chuối nuôi cấy mô, giống hoa đồng tiền cấy mô
2. Hoa lan cấy mô: Hồ điệp, ngọc điểm, Hoàng thảo...
3. Nghiên cứu triển khai sản xuất các chế phẩm sinh học phục vụ các ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng trọt, xử lý môi trường theo hướng nông nghiệp sinh thái bền vững và bảo vệ môi trường.
4. Chuyển giao công nghệ, áp dụng các qui trình kỹ thuật vào sản xuất đại trà cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp...
5. Các thiết bị dùng trong phòng thí nghiệm.
 
Chúng tôi rất hy vọng được Quý khách hàng gần xa có những phản hồi, đóng góp ý kiến để chúng tôi có thể hoàn thiện hơn về mặt chuyên môn cũng như về chất lượng sản phẩm.
 
 
Xin chân thành cám ơn!