Cây Táo Đài Loan Choai

430.000 400.000

Trung Tâm Giống Cây Ăn Quả – Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) giới thiệu giống cây táo choai chuẩn giống, chất lượng đảm bảo, hiệu quả kinh tế cao.

Cây táo Đài Loan là một giống táo mới cho hiệu quả kinh tế cao. Mang đặc tính chung của các loại táo là thời gian cho quả rất nhanh (sau 1 năm), rất dễ trồng và chăm sóc.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)