Cây Dâu Quả Dài

100.000 90.000

Trung Tâm Giống Cây Ăn Quả – Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) giới thiệu cây giống Cây dâu trái dài chuẩn giống, chất lượng đảm bảo, hiệu quả kinh tế cao

Dâu Quả Dài là một giống cây ăn quả mới kết trái sớm và cho năng suất cao. Gọi là Dâu Quả Dài vì quả của loại dâu này khi kết trái cho quả dài 10cm và dài nhất có thể đạt tới 18cm.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)