Cây Chà Là

390.000 360.000

Trung Tâm Giống Cây Ăn Quả – Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) giới thiệu cây giống Cây Chà Là chuẩn giống, chất lượng đảm bảo, hiệu quả kinh tế cao

Là một loài lưỡng tính, có thực vật đực và cái riêng biệt, cây chà là có thể dễ dàng trồng cây chà là từ hạt.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)