Cây Ba Kích Tím

Trung Tâm Giống Cây Ăn Quả – Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) giới thiệu giống cây ba kích tím chuẩn giống, chất lượng đảm bảo, hiệu quả kinh tế cao.

Ba kích tím là một loại dược liệu quý. Cây sinh trưởng sau 5 đến 7 năm mới cho thu hoạch, càng để lâu năm sản lượng càng cao chất lượng dược liệu càng tốt.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)