Tin tức | Trung tâm giống cây trồng - Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội


Tin tức
Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch dứa MD2 ở các tỉnh phía Bắc
Quy trình kỹ thuật này áp dụng cho giống dứa MD2 trồng ở các tỉnh phía Bắc. Năm: N/A Mã: FV-QU-HD-1210-06-NA
Quy trình kỹ thuật thâm canh nhãn thời kỳ mang quả
Quy trình này hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật sản xuất nhãn thời kỳ mang quả tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Năm: N/A Mã:FV-QU-HD-1210-07-NA
Quy trình kỹ thuật sản xuất giống vải chín sớm Yên Hưng
Áp dụng cho giống chín sớm Yên Hưng được công nhận tạm thời năm 2006. Năm: 2006 Mã: FV-QU-HD-1210-09-NVN
Quy trình kỹ thuật sản xuất giống vải chín sớm Yên Phú
Áp dụng cho giống chín sớm Yên Phú được công nhận tạm thời năm 2006. Năm: 2006 Mã: FV-QU-HD-1210-09-NVN
Quy trình quản lý cây trồng tổng hợp trên cây cam xã Đoài
Cam Xã Đoài là giống nhập nội, được người Pháp đưa vào từ rất lâu và trồng đầu tiên ở thôn Đoài xã Nghi Diên - Nghi Lộc - Nghệ An. Cam Xã Đoài có khả năng thích ứng rộng, có thể cho năng suất cao và ổn định ở nhiều vùng sinh thái khác nhau. Với những vùng núi cao có khí hậu mát, cam Xã Đoài có mã quả rất đẹp và chất lượng ngon. Năm: 2011 Mã: FV-QU-HD-1210-11-VVH
Quy trình sản xuất vải thiều Thanh Hà theo VietGAP
Cây vải có nguồn gốc ở các vùng có lượng mưa hàng năm là 1.250 - 1.700 mm, độ ẩm không khí là 75 - 85% nên nó chịu được độ ẩm không khí cao ở thời kỳ sinh trưởng thân lá. Trong những tháng mưa nhiều, bộ lá cây vẫn xanh tốt. Vải kém chịu úng hơn các cây khác như ổi, táo ta, nhãn nhưng có khả năng chịu hạn tốt hơn. Tháng 11 - 12, cây vải cần thời tiết khô và rét để phân hoá mầm hoa Năm: 2011 Mã: FV-QU-HD-1210-12-NA
Trang    1   2   3