Giống cây lâm nghiệp

Nhóm cây lâm nghiệp là những loài cây lấy gỗ và lâm sản ngoài gỗ đã được công nhận, đáp ứng nhu cầu và mục đích trồng rừng. Trung tâm Giống cây trồng – Học viện Nông nghiệp Việt Nam cung cấp các giống cây lâm nghiệp như: Cây giống Bạch đàn, cây giống Dầu rái, cây Keo giống, cây Mỡ giống, cây Sa mộc giống, cây Thông giống, cây Tràm giống, cây Trám giống, cây Mắc ca giống, cây Hồi giống, cây Quế giống, cây Sơn Trà giống,…

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.