Trung tâm giống cây trồng - Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội


Hoàng thảo Trầm
Sắp xếp theo
Hoàng thảo trầm

Giá: liên hệ
Lan trầm tím 3 tháng

Giá: liên hệ
Hoàng thảo Kèn
Sắp xếp theo
Hoàng thảo kèn

Giá: liên hệ
Hoàng thảo kèn 3 tháng

Giá: liên hệ
Giả hạc (phi điệp)
Sắp xếp theo
Giả hạc Châu Như

Giá: liên hệ
Giả hạc Daclay

Giá: liên hệ
Giả hạc Di Linh

Giá: liên hệ
Hoa lan Hồ điệp
Sắp xếp theo
Hoa lan Hồ điệp

Giá: liên hệ
Lan hồ điệp 3 tháng

Giá: liên hệ
Lan hồ điệp trong bình

Giá: liên hệ
Hoa lan Đai châu
Sắp xếp theo
Lan đai châu

Giá: liên hệ
Hướng dẫn mua hàng

Hướng dẫn mua hàng:

Hướng dẫn thanh toán

Có 2 hình thức thanh toán: