Trung tâm giống cây trồng - Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội


Giống chuối tây
Sắp xếp theo
Giống chuối tây

Giá: liên hệ
Cây chuối tây rút bình

Giá: liên hệ
Cây chuối tây giâm cát

Giá: liên hệ
Hướng dẫn mua hàng

Hướng dẫn mua hàng:

Hướng dẫn thanh toán

Có 2 hình thức thanh toán: