Trung Tâm Giống Cây Trồng| Giống cây ăn quả| Chuyên cung cấp giống cây ăn quả| Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội


Giống cây ăn quả
Giống chuối tiêu hồng
0 VNĐ
5.000 VNĐ
Giống bưởi diễn
0 VNĐ
15.000 VNĐ
Giống táo đài loan
0 VNĐ
15.000 VNĐ
Giống mít viên linh
0 VNĐ
15.000 VNĐ
Giống chanh đào
0 VNĐ
12.000 VNĐ
Giống cây ăn quả mới
Cây ổi tím giống
0 VNĐ
0 VNĐ
Cây nho thân gỗ
0 VNĐ
0 VNĐ
Cây Na Thái giống
0 VNĐ
0 VNĐ
Chuối đỏ giống
0 VNĐ
0 VNĐ
Cây nhãn tím
0 VNĐ
0 VNĐ
Cây mít
0 VNĐ
0 VNĐ
Cây đào tiên
0 VNĐ
0 VNĐ
Cây sấu
0 VNĐ
0 VNĐ
Cây Xoài
0 VNĐ
0 VNĐ
Cây nhãn
0 VNĐ
0 VNĐ
Đinh lăng giống
0 VNĐ
6.000 VNĐ
Lan thiết bì thạch hộc
0 VNĐ
5.000 VNĐ
Cây ba kích giống
0 VNĐ
6.000 VNĐ
Cây hòe ghép
0 VNĐ
17.000 VNĐ
Cây cà gai leo
0 VNĐ
0 VNĐ
Giống cây lâm nghiệp
Cây sưa đỏ giống
0 VNĐ
0 VNĐ
Cây xoan đào
0 VNĐ
0 VNĐ
Keo lai giống
0 VNĐ
0 VNĐ
Cây long lão
0 VNĐ
0 VNĐ
Vật tư nông nghiệp