Trung tâm giống cây trồng - Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội


Giống Cây Ăn Quả
Cây Ăn Quả Trưởng Thành
Cam V2 choai
0 VNĐ
0 VNĐ
Cam vinh choai
0 VNĐ
0 VNĐ
Cây mít choai
0 VNĐ
0 VNĐ
Cây hồng xiêm choai
0 VNĐ
0 VNĐ
Giống Cây Ăn Quả Mới
Giống xoài tím
0 VNĐ
0 VNĐ
Giống cây táo đỏ
0 VNĐ
0 VNĐ
Giống cây ổi tím
0 VNĐ
0 VNĐ
Giống mít Malaysia
0 VNĐ
0 VNĐ
Cây Xoài
0 VNĐ
0 VNĐ
Cây Sấu
0 VNĐ
0 VNĐ
Cây Mít
0 VNĐ
0 VNĐ
Cây Hồng Xiêm
0 VNĐ
0 VNĐ
Cây Bưởi
0 VNĐ
0 VNĐ
Hoàng thảo trầm
0 VNĐ
0 VNĐ
Hoàng thảo kèn
0 VNĐ
0 VNĐ
Giả hạc Châu Như
0 VNĐ
0 VNĐ
Hoa lan Hồ điệp
0 VNĐ
0 VNĐ
Lan đai châu
0 VNĐ
0 VNĐ
Giống Cây Lâm Nghiệp
Giống cây xoan đào
0 VNĐ
0 VNĐ
Giống cây sao đen
0 VNĐ
0 VNĐ
Giống cây lát hoa
0 VNĐ
0 VNĐ
Cây keo giống
0 VNĐ
0 VNĐ
Chế Phẩm Sinh Học